Agenda

 

ACTUEEL  

Naar verwachting zal de PO-Raad voor de basisscholen diverse besprekingen organiseren over de opvang van nieuwkomers.. 
Houdt u daarvoor de site van www.lowan.nl in de gaten.

 

GEWEEST

I.  VOOR OPLEIDERS en BEGELEIDERS

Om een bij de Handreiking passend aanbod aan professionalisering en begeleiding te bevorderen, organiseren we drie bijeenkomsten door het land voor Opleiders en Begeleiders.

Inhoud van onze bijeenkomst:

a. informeren en bespreken van de hoofdpunten van de Handreiking
b. de manier waarop vragen van scholen in uw regio geïnventariseerd kunnen worden
c. bespreken hoe ondersteuning/ professionalisering en ook de initiële opleiding vorm zou kunnen krijgen
d. versterking van het aanbod door landelijke uitwisseling en samenwerking, o.a. via kadertraining voor opleiders en begeleiders.

II. VOOR LEERKRACHTEN, TAALCOÖRDINATOREN, IB-ERS en SCHOOLLEIDING

Op 13 april a.s is er bijeenkomst in AMSTERDAM, gewijd aan onderwijs aan nieuwkomers,  de Amsterdamse Klas  On tour: Onderwijs voor nieuwkomers.
Naast Ruimte voor nieuw talent komen andere producten aan bod, zoals Juf Kiet en Folkert's Digiwak voor nieuwkomers.

 De organisatoren berichten:

Wij bieden twee workshops aan waarin onderwijsprofessionals dieper ingaan op onderwerpen die jullie als leerkrachten hebben aangedragen bij aanmelding. Zo wordt er aandacht besteed aan de doorstroom van nieuwkomersonderwijs naar regulier PO en VO onderwijs en is er een ervaringsworkshop waar leerkrachten hun persoonlijke ervaringen met elkaar kunnen delen.

Daarnaast komen de makers van de documentaire De kinderen van juf Kiet langs om te vertellen over hun ervaringen bij het maken van deze film. Ter afsluiting staat wethouder Simone Kukenheim staat stil bij de huidige stand van zaken binnen het Amsterdamse onderwijs voor nieuwkomers.

Uiteraard is er gedurende de bijeenkomst ruim de mogelijkheid om vragen te stellen en kennis te delen. Zo wordt er een loket ingericht waar jullie gedurende de gehele bijeenkomst terecht kunnen met al jullie prangende vragen.

De middag staat onder leiding van de Afgaans-Nederlandse schrijver en rapper Massih Hutak. Massih is zelf ooit in Amsterdam-Noord als vluchteling ingestroomd in het Amsterdamse onderwijs.