Achtergrondinformatie

Hier treft u achtergrondinformatie aan bij de Handreiking. U vindt hier themateksten bij aspecten die in de Handreiking aan de orde zijn gesteld, artikelen en verwijzingen naar interessante video's. De achtergrondinformatie zal voortdurend uitgebreid worden. Tevens vindt u hier een verslag van de Studiedag van 5 juli 2016 die vanuit de LPTN is georganiseerd rondom de problematiek van professionalisering van het onderwijs aan nieuwkomers. 

Onderzoek

Onderzoeksrapport 'Ruimte en Richting in Professionalisering voor Onderwijs aan Nieuwkomers. Een verkenning van opleiding en scholing voor leraren in basis- en voortgezet onderwijs in Vlaanderen en Zweden'  door Maaike Hajer, Gerrit Jan Kootstra en Marian van Popta.
In deze studie onderzochten we de opzet en inhoud van professionalisering van leraren in basis- en voortgezet onderwijs aan nieuwkomers-kinderen in Zweden en Vlaanderen. Dit deden we tegen de achtergrond van zorgen in Nederland rond de kwaliteit van onderwijs aan deze doelgroep. Opleiding en van leraren maakt deel uit van deze bredere problematiek. De centrale onderzoeksvraag was: Hoe wordt in Zweden en Vlaanderen vorm en inhoud gegeven aan de professionalisering van leraren die onderwijs verzorgen aan nieuwkomers, en welke aanknopingspunten biedt dit voor Nederland?

pdfPDF

 

 Artikelen n.a.v. de handreiking

Artikel 'Taalonderwijs aan nieuwkomerskinderen' door Maaike Hajer en Maaike Pulles
(in: LBBO Beter Begeleiden, september 2017)

pdfPDF
Artikel 'De thuistaal in de klas' door Conny Boendermaker en Carijn Helsloot
(in: JSW, oktober 2017)

pdfPDF

  

Achtergronden 'Taal & onderwijs'

 
Taaldenkgesprekken met nieuwkomers: Hoe help je leerkrachten uitdagende leermomenten te creëren?
Artikel van Resi Damhuis en Hanna Kuijs in Tijdschrift Taal, jaargang 11, nummer 16 (2020).
artikel

Iedereen kan meedoen in de natuur- en techniekles: Nederlandse ervaringen binnen een internationaal onderzoek naar inclusief, taalgericht onderwijs
Artikel van Suzanne van Norden, Maaike Hajer en Jantien Smit in Tijdschrift Taal, jaargang 11, nummer 16 (2020).

artikel
Praktijk en didactiek Taaldenkgesprekken met nieuwkomers
Wat is een taaldenkgesprek precies? En hoe voer je zo’n gesprek met nieuwkomers? Op een nieuw onderdeel van de LOWAN-site bekijk je praktijkvoorbeelden van taaldenkgesprekken in de nieuwkomersklas. Ontdek hoe je een taaldenkgesprek didactisch aanpakt. En lees hoe taaldenkgesprekken bijdragen aan de taalontwikkeling van nieuwkomers. Lees meer.
website
Thematekst ‘Taaldenkgesprekken: wat en waarom?’ van Resi Damhuis pdfPDF
Thematekst ‘De rol van de moedertaal in het onderwijs’ van Karijn Helsloot pdfPdf
Thematekst over ‘Scaffolding en Taalsteun’  (komt nog)

 

 Achtergronden 'Onderwijs & organisatie'

 

Thematekst  'Onderwijs aan nieuwkomers organiseren - belangrijke inzichten en principes' van Maaike Hajer
(uit:Lieskamp (red.). 2016. Niewkomers op school. Onderwijs als startpunt voor een betere toekomst. Uitgeverij Pica.)

pdfPDF

 

 Achtergronden 'Organisatie & vakmanschap'

 
Thematekst 'Zweden, gidsland in onderwijs aan nieuwkomers?' van Maaike Hajer
(uit:Lieskamp (red.). 2016. Nieuwkomers op school. Onderwijs als startpunt voor een betere toekomst. Uitgeverij Pica.)
pdfPDF
Artikel 'NT2-onderwijs versterken via formeel en informeel leren' van Sylvia Peters, Anneleen Post, Resi Damhuis en Piet Litjens
Over de inrichting en organisatie van de scholing van een leerkrachtenteam van een AZC-school
website

 

 Video

 
Introductievideo bij 'Ruimte voor nieuwe talenten'. Toelichting op de brochure door Maaike Hajer. Video

Videofragment (6,5 minuut) waarin de Austalische onderzoeker Pauline Gibbons vertelt over het belang van snelle integratie van tweede-taalleerders in de reguliere klas.

Video

 Verslagen LPTN

 
 Verslag van de Studiedag op 5 jul 2016, voor Opleiders en Nascholers ‘TAALONDERWIJS AAN VLUCHTELINGEN EN HUN KINDEREN’   pdfPDF

 

 Materialen kadertraining