Agenda

Wanneer? Wat? Waar? Informatie?
24 april 2018
In gesprek met Jim Cummins, studiedag georganiseerd door door SLO i.s.m. het Platform Taalgericht Vakonderwijs, het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers en het Landelijk Netwerk Taal. Utrecht verslag
20 januari 2018 Plenaire lezing op Lustrumsymposium Verschillend Taalvaardig van het Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten (WAP).
door Maaike Hajer
Amsterdam  website

10 januari 2018

Presentatie 'Taaldenkgesprekken: krachtig voor alle kinderen' op de studiemiddag “Moedertaal geen hinderpaal maar juist een springplank naar schoolsucces”, georganiseerd door Stichting Aanzet en neveninstroomproject De Globe.
door Resi Damhuis

Vlaardingen  website
6 december Regiobijeenkomst Midden 'Ruimte voor nieuwe talenten'
door LPTN in samenwerking met LOWAN en PO-Raad
Driebergen Informatie
Aanmelden
29 november

Regiobijeenkomst Noord 'Ruimte voor nieuwe talenten'
door LPTN in samenwerking met LOWAN en PO-Raad

Almere Informatie
Aanmelden
16 november 2017 Workshop 'Taalonderwijs aan nieuwkomers'
door Maaike Pulles
Groningen website
29 september 2017 Workshop 'Ook u bent meertalig!' op het Drongo Talenfestival
door Karijn Helsloot, Anne Kerkhoff & Alex Riemersma
Utrecht website
22 september 2017 Presentatie & discussie 'Leraren gewenst die inspelen op nieuwkomers in de klas en ruimte maken voor nieuwe talenten'
door Jan Berenst & Jantien Smit
Tilburg website
14 september 2017 Presentatie van 'Ruimte voor nieuwe talenten' bij het PABO-directeuren overleg LOBO Utrecht
12 september 2017 Werkmiddag rond taalonderwijs aan nieuwskomers Landelijk Netwerk Taalspecialisten
met Maaike Hajer, Jantien Smit & Saskia Versloot
Utrecht website


NB: Naar verwachting zal de PO-Raad voor de basisscholen diverse besprekingen organiseren over de opvang van nieuwkomers. 
Houdt u daarvoor de site van LOWAN in de gaten.

GEWEEST

I.  VOOR OPLEIDERS en BEGELEIDERS

Om een bij de Handreiking passend aanbod aan professionalisering en begeleiding te bevorderen, organiseren we drie bijeenkomsten door het land voor Opleiders en Begeleiders.

Inhoud van onze bijeenkomst:

a. informeren en bespreken van de hoofdpunten van de Handreiking
b. de manier waarop vragen van scholen in uw regio geïnventariseerd kunnen worden
c. bespreken hoe ondersteuning/ professionalisering en ook de initiële opleiding vorm zou kunnen krijgen
d. versterking van het aanbod door landelijke uitwisseling en samenwerking, o.a. via kadertraining voor opleiders en begeleiders.

  • in regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) op Windesheim Zwolle, op dinsdag 18 april 2017, 14 - 16.30 uur door Gerrit Jan Kootstra (Windesheim) en Maaike Pulles (NHL Leeuwarden)

  • in regio Midden (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en delen van Gelderland)
    op Domstad-academie, Utrecht op donderdag 20 april, 2017, 14-16.30 uur
    door Maaike Hajer (Hogeschool Utrecht) en Ada van Dalen (Marnixacademie)
  • in regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, delen van Gelderland) op Fontys Den Bosch: op vrijdag 21 april 2017, 14-16.30 uur door Vital Hanssen (Fontys) en Saskia Versloot (Marant)


II. VOOR LEERKRACHTEN, TAALCOÖRDINATOREN, IB-ERS en SCHOOLLEIDING

Op 13 april a.s is er bijeenkomst in AMSTERDAM, gewijd aan onderwijs aan nieuwkomers,  de Amsterdamse Klas  On tour: Onderwijs voor nieuwkomers.
Naast Ruimte voor nieuw talent komen andere producten aan bod, zoals Juf Kiet en Folkert's Digiwak voor nieuwkomers.

 De organisatoren berichten:

Wij bieden twee workshops aan waarin onderwijsprofessionals dieper ingaan op onderwerpen die jullie als leerkrachten hebben aangedragen bij aanmelding. Zo wordt er aandacht besteed aan de doorstroom van nieuwkomersonderwijs naar regulier PO en VO onderwijs en is er een ervaringsworkshop waar leerkrachten hun persoonlijke ervaringen met elkaar kunnen delen.

Daarnaast komen de makers van de documentaire De kinderen van juf Kiet langs om te vertellen over hun ervaringen bij het maken van deze film. Ter afsluiting staat wethouder Simone Kukenheim staat stil bij de huidige stand van zaken binnen het Amsterdamse onderwijs voor nieuwkomers.