Agenda - Bijeenkomsten

Agenda

Wanneer? Wat? Waar? Informatie?

18 oktober 2019

Studiedag Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving: troef of twistappel? 
De Anéla organiseert met talen-lectoraten van de Hogeschool Utrecht een rijk gevulde studiedag, met als plenaire sprekers Hans Bennis (Taalunie) en Joana Duarte (lector Meertaligheid en Geletterdheid, NHL Stenden Hogeschool).
 Utrecht  website
30 oktober 2019 Op de jaarlijkse NRO-dag over onderwijs en onderzoek Samen op Koers presenteren Jantien Smit en Maaike Hajer Kansrijke aanpakken voor inclusief natuur- en techniekonderwijs in meertalige basisschoolklassen. Utrecht website
22/23 november 2019 HSN Conferentie Onderwijs Nederlands
- Maaike Hajer, Jantien Smit en Suzanne van Norden verzorgen een workshop over inclusieve didactiek in natuur- en techniekonderwijs;
- Janke Singelsma en Maaike Pulles verzorgen een workshop over aandacht voor verschillende moedertalen in de klas.
Zwolle website

 

Cursussen en opleidingen

22 jan, 12 feb en 4 mrt 2020 Cursus Omgaan met anderstalige kinderen in de klas
door Saskia Versloot
IJsselgroep-ED  Zwolle  website
 2019-2020

Opleiding Specialist Nieuwkomersonderwijs (Post-HBO)
door (o.a.) Ada van Dalen

Marnix Onderwijscentrum  Utrecht  website
19 nov 2019, 28 jan 2020 Cursus Meertaligheid aan zet - Benut het volledig taalrepertoire van meertalige leerlingen
door Ada van Dalen
Marnix Onderwijscentrum Utrecht website
30 okt, 27 nov, 11 dec 2019 Studiebijeenkomsten Onderwijs aan nieuwkomers
door (o.a.) Ada van Dalen
Marnix Onderwijscentrum  Utrecht  website

 

Geweest

3 oktober 2019 Plenaire lezing op Congres Meertaligheid over Taalgericht vakonderwijs
door Jantien Smit
Eindhoven website
24 april 2018
In gesprek met Jim Cummins, studiedag georganiseerd door door SLO i.s.m. het Platform Taalgericht Vakonderwijs, het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers en het Landelijk Netwerk Taal. Utrecht verslag
20 januari 2018 Plenaire lezing op Lustrumsymposium Verschillend Taalvaardig van het Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten (WAP).
door Maaike Hajer
Amsterdam  website

10 januari 2018

Presentatie 'Taaldenkgesprekken: krachtig voor alle kinderen' op de studiemiddag “Moedertaal geen hinderpaal maar juist een springplank naar schoolsucces”, georganiseerd door Stichting Aanzet en neveninstroomproject De Globe.
door Resi Damhuis

Vlaardingen  website
6 december Regiobijeenkomst Midden 'Ruimte voor nieuwe talenten'
door LPTN in samenwerking met LOWAN en PO-Raad
Driebergen Informatie
Aanmelden
29 november

Regiobijeenkomst Noord 'Ruimte voor nieuwe talenten'
door LPTN in samenwerking met LOWAN en PO-Raad

Almere Informatie
Aanmelden
16 november 2017 Workshop 'Taalonderwijs aan nieuwkomers'
door Maaike Pulles
Groningen website
29 september 2017 Workshop 'Ook u bent meertalig!' op het Drongo Talenfestival
door Karijn Helsloot, Anne Kerkhoff & Alex Riemersma
Utrecht website
22 september 2017 Presentatie & discussie 'Leraren gewenst die inspelen op nieuwkomers in de klas en ruimte maken voor nieuwe talenten'
door Jan Berenst & Jantien Smit
Tilburg website
14 september 2017 Presentatie van 'Ruimte voor nieuwe talenten' bij het PABO-directeuren overleg LOBO Utrecht
12 september 2017 Werkmiddag rond taalonderwijs aan nieuwskomers Landelijk Netwerk Taalspecialisten
met Maaike Hajer, Jantien Smit & Saskia Versloot
Utrecht website