• handreikingboekwerk

 • handreikingwelkom

Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN)

We noemen ze ‘nieuwkomerskinderen’. Maar zijn het niet gewoon kinderen? Kinderen die we net als alle andere leerlingen op onze basisscholen hoogwaardig onderwijs moeten bieden in een doorlopende lijn? Daar ligt een grote verantwoordelijkheid. Hoe ontdek je wat de nieuwkomers nodig hebben? Hoe maak je gebruik van hun onderwijservaring, hun talen, hun achtergrond? Hoe neem je hen op in een groep met leeftijdsgenoten

Deze handreiking biedt een nieuw perspectief op het onderwijs aan nieuwkomers. Inzichten in tweedetaalverwerving en taaldidactiek wijzen de weg naar een meerjarig integratiemodel dat bestaat uit eerste opvangfase, instapfase en doorgroeifase. Daarbij is van meet af aan contact met Nederlandstalige leeftijdgenoten cruciaal: voor de kinderen zelf, de klas en de school. Integratie komt van twee kanten.


NIEUWS

 • Subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda toegekend aan onderzoek van de HU (Jantien Smit), Universiteit Utrecht en IPabo, naar hoe een meertalige aanpak – de inzet van thuistalen – kan bijdragen aan betere leerprestaties en een gevoel van inclusie voor kinderen met een migratieachtergrond. Meer informatie.
 • Nieuw! Samen met het LBBO (Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs) organiseert het LPTN de cursus Versterking van het Onderwijs aan Nieuwkomers en Meertalige leerlingen in het basisonderwijs. Deze cursus is bedoeld voor begeleiders in het basisonderwijs (IB-ers, jonge kindspecialisten, taalcoördinatoren, Ambulant Begeleiders etc.). Meer informatie en aanmelding.
 • Nieuw! Meertaligheid: aandachtspunten bij terugkomst op school. Een handzaam overzicht met suggesties voor de functionele inzet van meertaligheid in Corona-tijd: wat kun je doen om kinderen te ondersteunen in hun meertaligheid bij terugkomst op school en bij afstandsonderwijs. De webpagina is ontwikkeld in samenwerking met LOWAN
 • In de laatste uitgave van Tijdschrift Taal (jrg 11, nr 16) staan twee artikelen van leden van het LPTN. Zie bij Achtergrondliteratuur.
 • SPRONG-Educatief-subsidie toegekend: Landelijk consortium gaat werken aan kwaliteit meertalig onderwijs voor nieuwkomers. Het LPTN is nauw betrokken. Lees meer.

 • Bekijk de agenda voor de komende presentaties en workshops.
 • Klik hier voor de meest recente LPTN Nieuwsbrief.
 • Verschenen: Onderzoeksrapport Ruimte en Richting in Professionalisering voor Onderwijs aan Nieuwkomers.

 • Download de brochure 'Ruimte voor nieuwe talenten. Keuzes rond nieuwkomers op de basisschool' 
  pdf2017 Handreiking Nieuwkomers LPTN

 • Introductiefilm 'Ruimte voor nieuwe talenten'